کتێبخانه‌ی گشتیپه‌یمانگای ته‌کنیکی هه‌یبه‌ت سولتان4/ 27-9 : ژماره‌ی کتێب

32/9 : ژماره‌ی کتێب

25-9 : ژماره‌ی کتێب

23-9 : ژماره‌ی کتێب